forward delivery

  1. (borsada) ilerideki bir tarihte teslim
  2. vadeli teslimat
US (hisse senedi) ilerideki bir tarihte teslim edilmek üzere satın almak Verb
US vadeli döviz muamelesi
vadeli teslimat