forward exchange

  1. Noun vadeli döviz işlemleri
  2. vadeli kambiyo alım-satımı
borsa da dövizle yapılan vadeli işlemler
borsada dövizle yapılan vadeli muale
vadeli döviz piyasası
döviz vadeli muameleleri Noun
vadeli alım-satım döviz kuru
vadeli döviz kuru
vadeli teslim döviz kuru
vadeli kur (ileri bir tarihte teslim edilmek üzere alınan ya da satılan döviz için uygulanan kur
gelecekte teslim döviz kuru
vadeli döviz muamelesi
US vadeli döviz muamelesi
yabancı poliçeleri vadeli olarak alıp satma
vadeli kambiyo alım satımı
vadeli alım satımlar Noun
vadeli döviz piyasası
vadeli döviz muameleleri Noun
vadeli kambiyo alım satım muamelesi