forward transactions

  1. Noun vadeli alım-satım işleri
vadeli kambiyo alım satım muamelesi