foster father

  1. babalık, çocuğu evlâtlık edinen adam.