foundry proof

  1. döküm provası: matbaa kalıplarının dökümü yapılmadan önceki son provası.