freight note

  1. Noun deniz ticaret şirketinin ihracatçıya gönderdiği ve sevk edilecek malın navlun ücretini belirten belge