fresh gale

  1. Noun serinyel: Beaufort ölçeğine göre saatte 63-74 km hızla esen yel.