fresh in

  1. Verb yeni gelmiş olmak
hafızasında hâlâ taze olmak Verb
belleğinde hâlâ canlı tutmak Verb
hayata karşı yeniden ilgi duymak Verb
bir şeyde acemi olmak Verb
birini yeni bir kavgaya sokmak Verb
yeni bir suç işlenmesi halinde
yeni bir suç vukuunda Noun
açık havada
yeni mal tedarikinde bulunmak Verb