full grown

  1. büyük
gelişmiş
büyümüş
olgun, yetişkin, erişkin, kâhil, tam büyümüş/gelişmiş. Adjective