full year's course

  1. yıllık kurs
  2. bir yıllık kurs