functional shift

  1. işlev değişimi: bir sözcüğün dilbilgisi bakımından değişik bir işlevde kullanılması.
    “All systems
    are go.” tümcesinde
    go fiilinin sıfat olarak kullanılması gibi.