fuss over (someone)

  1. aşırı sevgi/düşkünlük göstermek, üzerine titremek, üstüne fazla düşmek.
    She fusses over her youngest son.