fuss up

  1. süslemek, süslü/cazip göstermek için uğraşıp durmak.
ortalığı telâşa vermek, yaygara koparmak, pireyi deve yapmak, (hiç yoktan) mesele çıkarmak.