gain admittance on sth

  1. Verb bir yere giriş izni almak