gain nothing but ridicule

  1. Verb kendini sadece gülünç duruma düşürmek