galactic noise

  1. gökada gürültüsü: Samanyolunun uzaya yaydığı geniş bandlı gürültü işareti.