gas bag

  1. Noun gaz torbası
  2. geveze
  3. lafazan
gaz torbası/balonu, gaz toplamaya/depolamaya mahsus elâstikî torba. Noun
lâf ebesi, palavracı, geveze. Noun