gather around

  1. Verb çevresini almak
bir nüve çevresinde toplanmak Verb