gather evidence

  1. Verb delil toplamak
eldeki kanıtlardan sonuç çıkarmak Verb