gather the facts

  1. Verb gerçekleri bir araya getirmek