general benefit

  1. plüvalü
  2. ıslahat
  3. Noun şerefiye ödemeleri
malvarlığının terki suretiyle konkordato Noun, Law