general benefit

malvarlığının terki suretiyle konkordato İsim, Hukuk