general law

  1. herkes için geçerli kanun
  2. genelde yürürlükte olan kanun
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Hukuk Genel Kurulu Proper Name, Organizations
birçok devlet arasında yürürlükte bulunan devletler hukuku kuralları Noun
hukukun genel ilkeleri Noun, Law
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Proper Name, Law
7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Proper Name, Law
Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun Proper Name, Law