general law

  1. herkes için geçerli kanun
  2. genelde yürürlükte olan kanun
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Hukuk Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
birçok devlet arasında yürürlükte bulunan devletler hukuku kuralları İsim
hukukun genel ilkeleri İsim, Hukuk
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Özel Isim, Hukuk
7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Özel Isim, Hukuk
Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk