general meeting

  1. Noun, Management genel kurul
  2. Noun, Management genel kurul toplantısı
  3. (Br) genel kurul
  4. içtima
bir genel kurul toplantısını ertelemek Verb
yıllık genel kurul
(Br) yıllık genel kurul toplantısı
(Br) yıllık genel kurul
genel kurulu toplantıya çağırmak Verb
genel kurul için hisse senetlerini emaneten tevdi etmek Verb
genel kurul için hisse senetlerini emaneten tevdi etmek Verb
genel kurul için hisse senet dilerini emaneten tevdi etmek Verb
(Br) olağanüstü genel kurul
olağanüstü genel kurul Noun, Management
olağanüstü genel kurul toplantısı Noun, Management
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Verb
adi genel kurul toplantısı
olağan genel kurul Noun, Management
olağan genel kurul toplantısı Noun, Management
genel kurul kararıyla ödüncü onaylamak Verb
genel kurulda kararlar Noun
(Br) genel kurula çağırmak Verb
genel kurula çağırmak Verb
genel kurul duyurusu Noun, Management
genel kurul Noun, Management
genel kurul kararı Noun, Management
olağanüstü genel kurul Noun, Management
olağan genel kurul Noun, Management
genel kurul Noun, Management