gentle breeze

  1. Noun meltem: Beaufort ölçeğinde saatte 8-12 mil (13-19 km) hızla esen yel.