genuine signature

  1. tahrif edilmemiş imza
  2. gerçekten sahibine ait imza