geography

  1. Noun coğrafya.
  2. Noun coğrafya kitabı.
  3. Noun coğrafya incelemeleri.
  4. Noun yeryüzünde (veya bir gezegende) bir bölgenin topografik durumu/özellikleri.
    The geography of the Arctic.
ticari coğrafya
linguistic geography.
dilbilimsel coğrafya, uzamsal dil bilimi: dil olgularının yeryüzündeki dağılış alanlarını inceleyen bilim.
iktisadi coğrafya
tarihi coğrafya
beşerî coğrafya Noun
sanayi çoğrafyası Noun
dilbilimsel coğrafya, uzamsal dil bilimi: dil olgularının yeryüzündeki dağılış alanlarını inceleyen bilim.
doğal coğrafya.
siyasî coğrafya.
bölge coğrafyası Noun