get around to

  1. Verb bir noktaya ulaşmak
  2. Verb gelebilmek
  3. Verb fırsat bulabilmek