get better

  1. iyileşmek/düzelmek/şifa bulmak.
    He is getting better. The weather is getting better.
(a) üstünlük sağlamak, (b) mağlûp etmek, hakkından gelmek, (c) güçlüğü yenmek.
üstün çıkmak.
...e baskın çıkmak Verb
...e galebe çalmak Verb
menfaatlerine ket vurmak Verb
birine galip gelmek Verb
birini yenmek Verb
birini tartışmada yenmek Verb