get home

  1. Verb tam anlaşılmak
eve gitmek üzere izin almak Verb
birini evine götürmek Verb