get into a fix

  1. Verb güç duruma düşmek
  2. Verb kendinin ya da başkasının güçlüğe uğramasına sebep olmak
başını derde sokmak Verb