get off one's chest

  1. Verb içini dökmek
  2. Verb birine açılmak