get on one's land legs

  1. Verb bir zorluğun içinden çıkmak