get someone wrong

  1. Verb birini yanlış anlamak
birisinin itimadını/teveccühünü kaybetmek, gözünden düşmek.