get the message

  1. (sözdeki imayı/gizli anlamı) sezmek, anlamak, (maksadı) çakmak/farketmek.