give an uneven performance

  1. Verb (borsa) tedirgin görünümde olmak