give concessions in return

  1. Verb karşılığında imtiyazlar vermek