give credit

  1. Verb itibar etmek
inanmak Verb
sanmak Verb
(a) (bir kimseyi) haklı/yetenekli saymak, hakkını teslim etmek, (b) kredi açmak, (c) eserin sahibini
tanı(t)mak, (d) üstünlüğünü kabul/teslim etmek.
faizsiz kredi vermek Verb