give due notice

  1. Verb kanunun öngördüğü süre içinde ihbarda bulunmak
  2. Verb gerektiği gibi ihbarda bulunmak