give due notice

  1. Fiil kanunun öngördüğü süre içinde ihbarda bulunmak
  2. Fiil gerektiği gibi ihbarda bulunmak