give effect to sth

  1. Verb bir şeyi yerine getirmek
  2. Verb infaz etmek