give for

  1. (satış)
  2. Verb 'a bırakmak
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Noun, International Law
(a) (bir kimseyi) haklı/yetenekli saymak, hakkını teslim etmek, (b) kredi açmak, (c) eserin sahibini
tanı(t)mak, (d) üstünlüğünü kabul/teslim etmek.
bir şey için makbuz vermek Verb
şiddetle azarlamak/dövmek, ağzının payını vermek, dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek.
iftiraya yer vermek Verb
bir şey için fazla para vermiş olmak Verb
garaj inşaatı fiyat teklifi vermek Verb
bir ev inşaatı için fiyat teklifi vermek Verb
bir kanun tasarısını ikinci kez okumak Verb
bir tüccara mal siparişi vermek Verb
sebebi olmak Verb
neden bulmak Verb
korkmak için haklı neden bulmak Verb
şikâyete neden olmak Verb
bir poliçe için provizyon vermek Verb
inanmak Verb
sanmak Verb
-e mahal vermek/yol açmak, sebep olmak, imkân vermek.
fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak Verb
… lehine karar vermek Verb, Law
…in lehine karar vermek Verb, Law
parayı bankaya emanet etmek Verb
saklatmak üzere parasını bankaya tevdi etmek Verb
saklaması için parayı bankaya emanet etmek Verb
fedakârlık yapmak Verb
bir şeye kulak kabartmak Verb
canını vatanına feda etmek Verb
kurban olmak Verb
karınca kararınca yardım etmek Verb
bir aday için oyunu kullanmak Verb
işin başlaması için emir emr vermek Verb
işin başlaması için emir vermek Verb
tanımak Verb
cesaretlendirmek Verb
birine dosdoğru olumsuz yanıt vermek Verb
birini düşündürmek Verb
birine hareket serbestliği vermek Verb
birine misli ile mukabele etmek Verb
birini doğduğuna pişman etmek Verb
birine gününü göstermek Verb
birine hesap sormak Verb
birşey için birşey ödemek Verb
birşeyin karşılığında birşey vermek Verb
birşeyi birşeye almak Verb
bir şeyi bir şeyle değişmek Verb
varılan kararın nedenlerini açıklamak Verb
geri çekilme (ricat) borusunu çalmak Verb
kaybolmuş gözüyle bakmak Verb
kaybolmuş nazarıyla bakmak Verb
birini kayıp kabul etmek Verb
karşılığını vermek Verb