give forth

  1. (a) yaymak, neşretmek, ilân etmek, (b) dışarı vermek, çıkarmak.