give hostages to fortune

  1. Verb kendini tehlikeye maruz bırakmak
  2. Verb gelecekte özgürce davranmasını güçleştirebilecek sorumluluklar üstlenmek