give information

  1. Verb (US) ihbarda bulunmak
  2. Verb malumat vermek
  3. Verb bilgi vermek
bilgi istenmek Verb
bilgi verme yükümlülüğü
birine niyetleri hakkında kesin bilgi vermek Verb
birine yanlış bilgi vermek Verb
birini bir konuda tam olarak aydınlatmak Verb
birine bir şey hakkında bilgi vermek Verb
birine bir şey hakkında bilgi vermek Verb