give information

  1. Fiil (US) ihbarda bulunmak
  2. Fiil malumat vermek
  3. Fiil bilgi vermek
bilgi istenmek Fiil
bilgi verme yükümlülüğü
birine niyetleri hakkında kesin bilgi vermek Fiil
birine yanlış bilgi vermek Fiil
birini bir konuda tam olarak aydınlatmak Fiil
birine bir şey hakkında bilgi vermek Fiil
birine bir şey hakkında bilgi vermek Fiil