give notice to quit

  1. Verb kiracıya boşaltma bildirisi vermek
bir kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb