give over

 1. (a) devretmek, havale etmek, emanet etmek, tevdi/teslim etmek.
  We gave him over to the police. The
  keys were given over to our neighbor during our absence. (b) son vermek, durdurmak, (c) kendini tutamamak/ kapıp koyvermek.
  She gave herself over to tears: Gözyaşlarını tutamadı. (d) ayırmak, tahsis etmek.
  The day was given over to relaxing: Gün, dinlenmeye ayrılmıştı. (e)
  give up to ile ayni anlama gelir. kendini/bütün vaktini vermek/hasretmek.
  I gave myself over to writing this dictionary. (f)
  be given over to: (fena bir şeye) kapılmak, yakayı kaptırmak.
birşey yapmaya son vermek Verb
birşey yapmayı kesmek Verb
birşey yapmayı bırakmak Verb
terk etmek Verb
bırakmak Verb
bir yabancıyı gözüyle tartmak Verb
kendini içkiye vermek Verb
birine sormadan emirler vermek Verb
(US) birini sıkı bir şekilde sorguya çekmek Verb
birşeyi birşey için kullanmak Verb
birşeyi birşeye ayırmak Verb
birşeyi birşeye tahsis etmek Verb
bir şeyi başka bir şeye tercih etmek Verb
birini teftiş etmek Verb
kendini birşeye vermek Verb
tüm zamanını birşeye ayırmak Verb
tümüyle birşeye odaklanmak Verb
kendini birşeye adamak Verb
sadece birşeye odaklanmak Verb
tüm vaktini birşeye ayırmak Verb