give someone a month's notice

  1. Verb birine bir ay önceden ihbarda bulunmak